Úvod

Úvod

Vítam Vás na mojej stránke. Svoju profesiu v odbore geodézia a kartografia vykonávam od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 1983. Ako člen Komory geodetov a kartografov moju podnikateľskú činnosť vykonávam v zmysle etického kódexu autorizovaného geodeta a kartografa.