• predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu pre budúce realizovanie inžinierskych sietí a projektov ako podklad pre projektovú dokumentáciu v požadovaných digitálnych výstupoch formát .vgi,.pre,.prs,.dgn,.dxf,.dwg,.pdf,.jpg
  • porealizačné zameranie a spracovanie trasy inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrika, kanalizácia, telefón, káblová televízia ,optické káble, domové prípojky . . .)