Po skončení aktívnej činnosti vo futbale som začal aktívne hrávať stolný tenis v klube GALA Jur nad Hronom,okr.Levice.Na súťažný ročník 2012/2013 účastník IV.ligy skupina B a okresných súťaží.V Jure nad Hronom prebehlo viackrát sústredenie mládeže Viď prílohy.V prípade záujmu o spoluprácu v stolnom tenise prosím avizujte na moju e-mail adresu.